Dział stomatologii poświęcony odtwarzaniu pierwotnych warunków zgryzowych po utracie zębów naturalnych. Zakres usług protetycznych jaki oferujemy naszym Pacjentom jest bardzo szeroki. Wykonujemy korony i mosty na podbudowie metalowej lub pełnoceramiczne. Jako filary wykorzystujemy zęby własne pacjenta. W przypadku braku naturalnych filarów zastępujemy je implantami. Wykonujemy też prace z wykorzystaniem elementów precyzyjnych i estetycznych. Nasz sukces na polu protetyki w dużej mierze zawdzięczamy renomowanym laboratoriom technicznym z Poznania, z którymi współpracujemy.